Wykreślanki angielskie

Wyszukaj ukryte w diagramie wyrazy. Z prawej strony znajduje się podpowiedź. Mogą tu być wymienione szukane słowa po angielsku, po polsku, lub może być tylko podana liczba szukanych wyrazów.
W diagramie wyrazy mogą być zapisane wprost lub w spak, pionowo, poziomo lub na skos.
Zasada zaznaczania wyrazów: kliknij pierwszą literę wyrazu, a później ostatnią. Odnalezione słowo podświetla się.
Oznaczenia: AA - podane i szukane słowa są po angielsku, PA - słowa podane są po polsku, a w diagramie trzeba szukać ich angielskich odpowiedników, AP - słowa podane są po angielsku, a w diagramie szukamy polskich tłumaczeń.
Liczby 6 i 10 oznaczają wielkość diagramu, 6 lub 10 liter w pionie
wybierz wykreślankę: